Biogram

Stopnie naukowe: 

 • 1987 – magisterium, filologia rosyjska, Uniwersytet Jagielloński
 • 1988 – magisterium i licencjat rzymski w zakresie filozofii, Papieska Akademia Teologiczna
 • 1992 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński
 • 1995 – magisterium, filologia angielska, Uniwersytet Śląski
 • 2003 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Uniwersytet Jagielloński
 • 2015 – tytuł profesora nauk społecznych

Kariera akademicka:

 • 01.10.1993 – 30.09.1995 Asystent w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ
 • 01.10.1995 – 30.09.2001 Adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ
 • 01.10.2001 – Adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • 01.10.2004 – 19.02.2006 – Profesor w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego
 • Od 20.02.2006 – profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu
 • 02.07.2012 – 30.08.2020 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Badań nad Obszarem Eurazjatyckim UJ
 • 01.09.2012 – 30.08.2020 Dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ
 • Od 01.09.2015 Kierownik Katedry Badań nad Obszarem Eurazjatyckim UJ
 • Od 01.09.2020 – profesor w Katedrze Badań nad Obszarem Eurazjatyckim UJ

Uczestnictwo w stowarzyszeniach naukowych

 • International Political Science Association
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

 

 • Wypromowani magistrzy: 106
 • Wypromowani doktorzy: 7
 • Recenzje w przewodach doktorskich: 7
 • Recenzje w przewodach habilitacyjnych: 4