Obszary badawcze

  • Geopolityka obszaru eurazjatyckiego
  • Historia myśli politycznej
  • Współczesne doktryny polityczne
  • Stosunki międzynarodowe na obszarze eurazjatyckim
  • Paradygmat wielocywilizacyjny w teorii stosunków międzynarodowych
  • Modele ładu międzynarodowego
  • Nacjonalizm i konserwatyzm
  • Populizm i ekstremizm w myśli i praktyce politycznej